Kerry Express Magento 2 Extension

Overview

Kerry Express Magento 2 Extension เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์กับระบบขนส่ง Kerry Express โดยทำการ Sync Order กันอัตโนมัติ และส่งค่าแจ้งเตือนไปให้ Kerry เพื่อทำการเข้ามารับสินค้า หลังจากเปิดใบแจ้งหนี้ ระบบตัวเว็บไซต์จะสร้างเลข Tracking อัตโนมัติ และส่งค่าไปให้กับทาง Kerry โดยที่เราไม่ต้องรอรับเลข Tracking จาก Kerry และนำมาพิมพ์ลงเป็นเว็บไซต์ เหมือนระบบเดิมอีกต่อไป ทำให้การทำงานรวดเร็ว และ Real-Time มากขึ้น

Features

  • เชื่อมต่อกับระบบขนส่ง Kerry Express
  • Sync Order อัตโนมัติ
  • ระบบสามารถสร้างเลข Tracking อัตโนมัติ โดยไม่ต้องให้ Admin พิมพ์เลขลงในระบบ
  • ระบบจะส่งเลข Tracking ให้กับทาง Kerry หลังจากเปิด Invoice
  • ดูรายละเอียดรายการ / ติดตามสถานะของ Tracking ได้แบบ Real-Time
  • Kerry Express สามารถตรวจสอบ Tracking ของร้านค้าได้
  • สำหรับ Magento 2.1 ขึ้นไป

Kerry Configuration หน้าสำหรับการตั้งค่า

Kerry Module หน้าสำหรับดูข้อมูล รายละเอียด ทั้งหมดของ Kerry Express

Kerry Information/ Tracking Status  หน้าสำหรับตรวจสอบสถานะ และรายละเอียดข้อมูล Tracking

Kerry Tracking Status หน้าสำหรับตรวจสอบสถานะเลข Tracking