หน้าแรก

Magento 2 Extension

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับร้านค้าของคุณ

Kerry Express Magento 2

เชื่อมต่อกับระบบขนส่ง Kerry ทำให้ข้อมูลทุกอย่างสามารถเช็คได้อย่าง Real time

Store Pickup Magento 2

ช้อปออนไลน์ แต่สามารถเลือกรับสินค้าที่สาขาหรือร้านค้า ตามวัน เวลา ที่กำหนดเองได้

Products Data Migration M1 to M2

ระบบสามารถจัดการข้อมูลสินค้าของ M1 ไปเป็น M2 ได้อย่างง่ายดาย